PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTATECI AI NOSTRI RECAPITI

FOR FURTHERS INFORMATIONS CONTACT US


6 pups were born:

I BULLI DI PIANURA NATURAL WONDER

I BULLI DI PIANURA JOY INSIDE MY TEARS

I BULLI DI PIANURA OVERJOYED

I BULLI DI PIANURA HOTTER THAN JULY

I BULLI DI PIANURA MASTER BLASTER

I BULLI DI PIANURA SIR DUKE